Strona główna/Aktualności/04 kwietnia 2023 roku Informacja w sprawie list kandydatów (..)

04 kwietnia 2023 roku Informacja w sprawie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na nowy rok szkolny. POŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA W POSTACI PISEMNEJ w terminie 05-14 kwietnia 2023 roku !!!

21 Marca 2023

Uwaga rodzice/opiekunowie!!!

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola przez komisję rekrutacyjną na rok szkolny 2023/24 zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń wewnątrz przedszkola w dniu 04 kwietnia 2023 roku. Kolejnym krokiem przyjęcia zakwalifikowanego dziecka jest potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 05 do 14 kwietnia 2023 roku. Oświadczenie będzie do pobrania w przedszkolu bądź ze strony internetowej przedszkola. Nie dostarczenie przez Państwa takiego oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. Oświadczeń nie składają rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających już do naszego przedszkola. Lista dzieci przyjętych do przedszkola będzie udostępniona na tablicy ogłoszeń w przedszkolu 17 kwietnia 2023 roku.

                                                                        Zapraszamy - dyrektor Marta Wojciechowska

do góry
04 kwietnia 2023 roku Informacja w sprawie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na nowy rok szkolny. POŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA W POSTACI PISEMNEJ w terminie 05-14 kwietnia 2023 roku !!!