Strona główna/Aktualności/PROSIMY O REGULAMINOWE ODBIJANIE KART W SYSTEMIE TIK TAK !!!

PROSIMY O REGULAMINOWE ODBIJANIE KART W SYSTEMIE TIK TAK !!!

24 Lutego 2024

Szanowni Rodzice/Opiekunowie!!!

Uprzejmie informuję że organizacja przedszkola opiera się na licznych regulaminach i obwarowaniach prawnych, które obowiązują wszystkich jednakowo.

Bardzo proszę o przestrzeganie regulaminu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu z którym zostaliście Państwo zaznajomieni podczas zebrania z rodzicami w dniu 24.01.2024 i zobligowani do zapoznania się z nim osobiście na stronie naszego przedszkola. Serdecznie dziękuję wszystkim Rodzicom i Opiekunom, którzy sumiennie przestrzegają owego regulaminu dając właściwy przykład całej społeczności przedszkolnej.

Przypominam iż, podpisaliście Państwo oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem funkcjonowania systemu opłat za przedszkole Tik Tak , nie wnosząc żadnych uwag na piśmie, jednoznacznie zaakceptowaliście Państwo jego warunki.  Nadmienię że, system ten został wprowadzony odgórnie wraz z zasadami i warunkami, obejmuje wszystkie czeladzkie przedszkola.

Dla przypomnienia przytoczę  § 4 który nagminnie nie jest przestrzegany.

  1. Po wejściu do przedszkola rodzic (lub inna upoważniona osoba) zobowiązany jest przyłożyć kartę zbliżeniową dziecka do czytnikai zeskanować kod kreskowy lub ręcznie wprowadzić indywidualny numer dziecka na klawiaturze numerycznej laptopa, zatwierdzić przyciskiem „enter”. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia karty zbliżeniowej czas pobytu dziecka będzie naliczany od godz. 6:30.
  2. Wychodząc z dzieckiem z przedszkola rodzic (lub inna upoważniona osoba) zobowiązany jest przyłożyć kartę zbliżeniową dziecka do czytnika i zeskanować kod kreskowy lub ręcznie wprowadzić indywidualny numer dziecka na klawiaturze laptopa zatwierdzając przyciskiem „enter”. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko opuściło przedszkole. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie do godz. 16.30

Przypominam że pierwsze 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu jest bezpłatne. Każda rozpoczęta godzina płatna jest 1,14 zł.

Np.

Jasiu wszedł do przedszkola o godzinie 8.35 do godziny 13.35 - jest czasem bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, Jeżeli Jan zostanie odebrany o godzinie 13.45 - rodzic ponosi opłatę w wysokości 1,14, gdyż została rozpoczęta kolejna godzina pobytu dziecka w przedszkolu.

Zwracam się z Prośbą o uszanowanie zasad jakie zostały wprowadzone w naszym przedszkolu.

Z wyrazami szacunku - Dyrektor Przedszkola

do góry
Uwaga !! Informujemy, że od 12 marca 2024 roku nastąpiła zmiana adresu e-mail naszego przedszkola na pp4@pp4.czeladz.pl