O nas

To, co wyróżnia nas spośród innych przedszkoli to przede wszystkim:

 • imię
  "SŁONECZNEGO UŚMIECHU"
 • logo
  Logo przedszkola
 • HYMN
  Słoneczne przedszkole

Czy to zima, czy to lato, spójrz jak pięknie, mamo, tato
to słonka mały promyczek, daje nam radosne życie

Słoneczne przedszkole, to nasz drugi dom
nie pytaj dlaczego, tylko do nas wstąp
Słoneczne przedszkole, to nasz drugi dom
nie pytaj dlaczego, tylko do nas wstąp

Czy to chłopiec, czy dziewczynka, u wszystkich wesoła minka
bo słoneczko u nas gości, kiedy tyle w nas radości

Słoneczne przedszkole, to nasz drugi dom
nie pytaj dlaczego, tylko do nas wstąp
Słoneczne przedszkole, to nasz drugi dom
nie pytaj dlaczego, tylko do nas wstąp

Nasza oferta

 • Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godz. 6.00 do 17.00 z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonek przez Organ Prowadzący.
 • Podstawa programowa realizowana jest w godz. 9.00 do 14.00.
 • wyjątkowa kadra pedagogiczna z wysokimi kwalifikacjami. Nauczycielki są doskonale przygotowane pod względem metodycznym, posiadają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym. Uzupełniają swoją wiedzę na kursach i szkoleniach Nasz personel charakteryzuje się wyjątkowymi predyspozycjami do pracy z dziećmi. Wszystkie Panie są ciepłe, troskliwe, dbają o bezpieczeństwo i rozwój dzieci.
 • Nauczycielki stosują nowoczesne, aktywne metody nauczania motywujące i aktywizujące dzieci do działania w zakresie poszczególnych sfer rozwojowych. Zgodnie z zasadą, że dziecko najlepiej uczy się poprzez działanie i przeżycie w naszej ofercie dominują metody aktywizujące i twórcze, między innymi: kinezjologia dr P. Dennisona, edukacja przez ruch D. Dziamskiej, pedagogika zabawy Klanza, elementy metody gimnastyki twórczej C. Orffa, R. Labana, Kniessów, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne.
 • Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci. Efektem pracy wychowawczo - dydaktycznej przedszkola jest bardzo dobre przygotowanie dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, ukształtowanie ich dojrzałości szkolnej, polegającej na osiągnięciu stanu, rozwoju fizycznego, społecznego, umysłowego, który umożliwia sprostanie obowiązkom szkolnym.
 • Nauczycielki wprowadzają do swojej praktyki pedagogicznej programy innowacyjne, autorskie, które wzbogacają realizację podstawy programowej. Prawidłowo i ciekawie planują i realizują założenia programowe.
 • Przedszkole posiada duże i słoneczne sale, dobrze wyposażone w sprzęty z Certyfikatem Europejskim, dzięki czemu mogą rozwijać swoje zainteresowania, zdolności, zdobywać umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju w zakresie poszczególnych sfer. Na bieżąco dokupujemy pomoce i zabawki, aby zapewnić atrakcje naszym przedszkolakom. Szczególną uwagę przywiązujemy do estetyki i wyglądu przedszkola.
 • Mamy także dobrze wyposażoną salę zabaw ruchowych przeznaczoną do ćwiczeń i gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej. Salę wykorzystujemy także podczas uroczystości okolicznościowych.
 • Dzieci mogą bezpiecznie bawić się i wypoczywać w ogrodzie przedszkolnym, w którym znajduje się atrakcyjny plac zabaw, wyposażony w ekologiczny sprzęt: wieżyczki, zjeżdżalnie, domki, bujaki.
 • Nasze przedszkole mając na uwadze systematyczne podnoszenie jakości pracy placówki, uczestniczy w różnorodnych konkursach i imprezach, organizowanych na terenie gminy i poza nią, dzięki czemu umożliwia dzieciom zaspokojenie potrzeby osiągnięcia sukcesu i pozytywnego prezentowania siebie, wyzwala inicjatywę i pomysłowość dzieci i oczywiście przyczynia się do promowania naszego przedszkola w szerszym środowisku.
 • Współpracujemy z placówkami oświatowymi (szkoły i przedszkola) i różnymi instytucjami, m.in.: Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Czeladzi i Będzinie, Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Nogajowej w Czeladzi oraz z Filią Nr 1, Domem Pomocy Społecznej "Senior" w Czeladzi, Spółdzielczym Domem Kultury Odeon w Czeladzi, Muzeum Saturn w Czeladzi, Policją, Strażą Miejską i Ochotniczą Strażą Pożarną w Czeladzi, Fundacją Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie” w Czeladzi, Fundacją Studencką Młodzi - Młodym z Częstochowy.
 • Nauczycielki przedszkola pozostają w rozlicznych interakcjach z rodzicami swoich podopiecznych. Współpraca z rodzicami/opiekunami dzieci oparta jest na partnerstwie oraz obopólnym zaufaniu. Celem współpracy jest dążenie do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola, czyli stwarzanie spójnego środowiska wychowawczego. W przedszkolu funkcjonuje Rada Rodziców, której członkowie czynnie współuczestniczą w życiu placówki.
 • W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe: aktywne formy ruchu, język angielski, logorytmika, religia.
 • Współpracujemy z lokalnymi i ogólnopolskimi mediami (Echo Czeladzi, Bliżej Przedszkola, Przedszkolak), umieszczając informacje o naszej placówce, tym samym wpływamy skutecznie na tworzenie się wizerunku naszej placówki w środowisku. Promujemy przedszkole na stronie internetowej (pp4.czeladz.pl), o atrakcyjnej szacie graficznej, zawierającej podstawowe informacje o naszej placówce.
 • Organizujemy szereg stałych imprez i uroczystości skierowanych do szerokiego grona odbiorców.
 • Preferujemy wychowanie przez uczestnictwo w kulturze, organizujemy wycieczki w terenie, do teatru, spotkania z twórczością artystów (Odeon, biblioteka, domy kultury).
 • Organizujemy „dni otwarte” będące dobrą okazją do przyciągnięcia potencjalnych „klientów”, a polegające na zaprezentowaniu budynku, ogrodu, a także ukazaniu przez nauczycielki atrakcyjnych form i metod pracy z dziećmi opartymi na różnorodnych zabawach, grach dydaktycznych.
do góry