Strona główna/Nasze Przedszkole/Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola

Wizja

Moje „Słoneczne Przedszkole”
to mój drugi dom,
ponieważ stawia na Mnie,
na moje szczęśliwe dzieciństwo
i na mój wszechstronny rozwój.

Powiedz mi, a zapomnę
pokaż a zapamiętam
pomóż wziąć udział
a zrozumiem …

Jesteśmy placówką skoncentrowaną na wysokiej jakości szeroko rozumianych usług.

Misja

Jesteśmy po to, aby w atmosferze bezpieczeństwa,
troszczyć się o szczęśliwe dzieciństwo
i wszechstronny rozwój wychowanków
z uwzględnieniem ich potencjału
i możliwości indywidualnych
prowadzących do optymalnego przygotowania
do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacji.

Zadanie przedszkola

 • zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i akceptacji oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola
 • organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich aktywności, samodzielności, kreatywności i ciekawości badawczej
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, wdrażanie do przestrzegania zasad i norm życia społecznego oraz współpracy w zespole
 • rozwijanie umiejętności współdziałania, empatii, zaradności i wiary we własne możliwości oraz umiejętności wyrażania emocji w sposób adekwatny do sytuacji
 • odkrywanie wielorakich, indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci, pobudzanie ich, wzmacnianie oraz rozwijanie ze szczególnym uwzględnieniem naturalnej aktywności dzieci i zdolności rozwiązywania problemów
 • kształtowanie postaw, zachowań i umiejętności prozdrowotnych, proekologicznych niezbędnych do podejmowania właściwych wyborów życiowych
 • przygotowanie dzieci do posługiwania się obcym językiem nowożytnym
 • współdziałanie z rodzicami/opiekunami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, wspieranie ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu miłości do „małej i wielkiej” Ojczyzny
 • dbanie o wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym, współpraca z miejscowymi organizacjami, instytucjami i placówkami kulturalno-oświatowymi.

Model absolwenta

 • Jestem radosny i uśmiechnięty
 • Szanuję siebie i innych
 • Jestem samodzielny i aktywnie podejmuję działania
 • Umiem zgodnie się bawić i działać w zespole
 • Wiem, że jestem Polakiem i Europejczykiem
 • Dbam o zdrowie i bezpieczeństwo
 • Jestem otwarty i wrażliwy na otaczający mnie świat
 • Lubię pracę przez zabawę
 • Chętnie tworzę
 • Interesuję się literaturą, nauką i sztuką
 • Osiągnąłem gotowość do podjęcia nauki w szkole
do góry