Strona główna/Aktualności/Nasze przedszkole wyraziło chęć przystąpienia do (..)

Nasze przedszkole wyraziło chęć przystąpienia do bezpłatnego "Programu wczesnej profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci zamieszkujących województwo śląskie w wieku 5 - 6 lat uczęszczających do przedszkola". Zachęcamy do wzięcia udziału.

21 Listopada 2022

Uwaga Rodzice/Opiekunowie dzieci 5, 6-letnich !!!

Nasze przedszkole wyraziło chęć przystąpienia do bezpłatnego "Programu wczesnej profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci zamieszkujących województwo śląskie w wieku 5 - 6 lat uczęszczających do przedszkola" realizowanego przez Centrum Medyczne Sante Clinic z siedzibą w Sosnowcu, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. W ramach realizacji projektu przeprowadzane będą działania projektowe dla dzieci w wieku 5, 6 lat uczęszczających do naszego przedszkola oraz dla rodziców/opiekunów i nauczycieli. W programie wezmą udział tylko te dzieci, których rodzice/opiekunowie wyrażą na to zgodę wypełniając Kartę Rekrutacyjną. Udział w programie jest bezpłatny.

Realizacja projektu realizowana będzie w kilku etapach. 

Etap I - rekrutacja dzieci i rodziców/opiekunów (dokumenty rekrutacyjne do podpisu)

Etap II - pierwszy pomiar antropometryczny dziecka, przeprowadzenie ankiety wśród rodziców/opiekunów, nauczycieli

Etap III - Szkolenia dla rodziców/opiekunów i nauczycieli z zakresu dietetyki, nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej. Szkolenia te będą się odbywały w godzinach popołudniowych z wykorzystaniem platformy on-line, będą nagrywane i udostępniane także po ich przeprowadzeniu, zatem rodzice/opiekunowie będą mogli wziąć w nich udział w dogodnym czasie.  Szkolenia dla dzieci w formie zabaw, gier będą się odbywały na terenie przedszkola.

Etap IV (ok. 6 miesięcy po pierwszym badaniu antropometrycznym) - drugi pomiar i przeprowadzenie ankiety wśród rodziców/opiekunów w zakresie stanu zdrowia i zwyczajów żywieniowych oraz aktywności fizycznej dziecka.

Program wczesnej profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci obejmuje:

  • badania antropomorficzne dzieci w początkowej fazie realizacji projektu  - badanie z użyciem analizatora masy i składu ciała, umożliwiający określenie wskaźnika BMI - prawidłowej masy ciała oraz składu (w chwili obecnej takie badanie przesiewowe dzieci w tym wieku nie są przez NFZ finansowane)
  • 9 spotkań edukacyjnych w każdej grupie przedszkolnej realizowanych w formie gier, zabaw, quizów; zajęcia z zakresu dietetyki, zachowań behawioralnych/nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej poprowadzą wykwalifikowani lekarze dietetycy, psychologowie oraz fizjoterapeuci.
  • 3 szkolenia dla Rodziców i Wychowawców z zakresu dietetyki, zachowań behawioralnych/nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej, wzbogacone o materiały szkoleniowe oraz zabawki zachęcające dzieci do wdrożenia i podtrzymania u dzieci promowanych nawyków.
  • badania antropomorficzne dzieci w końcowej fazie realizacji projektu (po około 6 miesiącach od pierwszego badania).

KORZYŚCI DLA DZIECKA:

  • dwukrotny udział w badaniach antropometrycznych z użyciem analizatora masy i składu ciała, umożliwiający określenie wskaźnika BMI - prawidłowej masy ciała oraz składu
  • udział w szkoleniach opartych na grach i zabawach ze specjalistami: fizjoterapeutą, dietetykiem, psychologiem (9 spotkań warsztatowych na terenie przedszkola i w formule on-line, przeprowadzonych w sposób nie zakłócający pracy przedszkola)
  • drobne nagrody podczas zajęć oraz upominek na zakończenie udziału w projekcie

KORZYŚCI DLA RODZICA:

  • uzyskanie informacji o masie ciała oraz składzie ciała dziecka na podstawie profesjonalnych badań antropometrycznych, możliwość uzyskania bieżących informacji od specjalistów: dietetyka, psychologa, fizjoterapeuty, możliwość uzyskania informacji o zmianach masy i składu ciała dziecka w dłuższej perspektywie czasowej (czas trwania wsparcia to max. 6 miesięcy)
  • zdobycie wiedzy w zakresie czynników będących przyczyną dziecięcej nadwagi i otyłości
  • bogate materiały szkoleniowe umożliwiające wdrożenie przedstawianych zasad w warunkach domowych

Zapraszamy.

do góry