Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

przewodnicząca - Anna Olszewska
zastępca przewodniczącego - Annamaria Fira
skarbnik - Solina Lizoń
sekretarz - Anna Dziubek
- członek - Ewelina Jakubiszyn
- członek - Wojciech Jakubiszyn
- członek - Katarzyna Słomińska
- członek - Katarzyna Orzech
- członek - Magdalena Śliwińska
- członek - Joanna Brzezińska
- członek - Beata Gurbała
- członek - Paula Pawełczyk
- członek - Paulina Dębska
- członek - Damian Swędzioł

do góry