Ramowy rozkład dnia

6.00 – 8.15

 • schodzenie się dzieci do przedszkola, rozmowy indywidualne z dziećmi, kontakty z rodzicami;
 • zabawy swobodne, przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integrujące grupę;
 • gry i zabawy stoliczkowe, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne;

8.15 – 9.00

 • gry i zabawy ruchowe, zestaw ćwiczeń porannych, zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy muzyczno – ruchowe,
 • zabawy i ćwiczenia mowy, logorytmiczne, oddechowe, gimnastyka aparatu artykulacyjnego;
 • ćwiczenia i zabawy rozwijające motorykę małą i wielką, percepcję wzrokową i słuchową;

9.00 – 9.10

 • prace porządkowe, czynności opiekuńcze i zabiegi sanitarno – higieniczne, przygotowanie do śniadania;

9.10– 9.30 – ŚNIADANIE

9.30 – 11.30

 • zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego i planu pracy wychowawczo – dydaktycznej z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci, obejmujące wszystkie obszary edukacyjne;
 • gry i zabawy ruchowe, gimnastyczne, kołowe ze śpiewem, rytmiczne z muzyką;
 • przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze – w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych;
 • wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych;
 • tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, praca kompensacyjno – wyrównawcza;
 • prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze;

11.30 – 12.00

 • prace porządkowe, zabiegi sanitarno – higieniczne, przygotowanie do obiadu;

12.00 – 12.20 – OBIAD

12.20 – 12.30

 • zabiegi sanitarno – higieniczne, przygotowanie do zajęć wychowawczo – dydaktycznych, zabaw lub odpoczynku;

12.30 – 13.40

3, 4 – latki

 • odpoczynek – leżakowanie, zapewnienie różnych form relaksacji
 • czytanie bajek, wierszy, słuchanie kołysanek, muzyki relaksacyjnej;

5 i 6 – latki

 • ćwiczenia i zabawy rozwijające motorykę małą i wielką, percepcję wzrokową i słuchową;
 • słuchanie bajek;
 • zapewnienie dzieciom różnych form relaksacji w sali i ogrodzie;
 • tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych;

13.40 – 13.50

 • prace porządkowe, zabiegi sanitarno – higieniczne, przygotowanie do podwieczorku;

13.50 – 14.00 – PODWIECZOREK

14.00 – 14.15

 • zabiegi sanitarno – higieniczne;

14.15 – 17.00

 • tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci
 • gry i zabawy ruchowe, zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy muzyczno – ruchowe;
 • zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze;
 • tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci;
 • zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela;
 • zabawy integrujące grupę, rozmowy indywidualne,
 • rozchodzenie się dzieci, kontakty z rodzicami;
do góry