Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

przewodnicząca - Anna Olszewska
zastępca przewodniczącego - Dominika Paluch
skarbnik - Karolina Bednarz - Kozak
sekretarz - Anna Dziubek
- członek - Marcin Szymański 
- członek - Agnieszka Nowak
- członek - Kamila Wdowska
- członek - Katarzyna Orzech
- członek - Wojciech Jakubiszyn
- członek - Joanna Janicka
- członek - Ewelina Jakubiszyn
- członek - Marzena Kotela
- członek - Beata Gurbała 
- członek - Joanna Brzezińska 
- członek - Paula Pawełczyk 

do góry