Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący - Wojciech Jakubiszyn

Zastępca przewodniczącego - Ewelina Jakubiszyn

Sekretarz - Anna Olszewska

Skarbnik - Karolina Bednarz - Kozak

 • Małgorzata Federowicz - Wieczorek - członek
 • Barbara Sobczyk - Misiek - członek 
 • Małgorzata Miljon - członek 
 • Katarzyna Orzech - członek 
 • Agata Ptaszkowska - członek 
 • Anna Dziubek - członek 
 • Kamila Kosk - Joniec - członek 
 • Elżbieta Kurek - członek 
 • Dagmara Salamon - członek 
 • Agnieszka Nowak - członek 
 • Joanna Janicka - członek 
do góry