Ramowy rozkład dnia

6.00 - 8.15

 • schodzenie się dzieci do przedszkola, rozmowy indywidualne z dziećmi, kontakty z rodzicami;
 • zabawy swobodne, przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integrujące grupę;
 • gry i zabawy stoliczkowe, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne;

8.15 - 8.50

 • gry i zabawy ruchowe, zestaw ćwiczeń porannych, zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy muzyczno - ruchowe,
 • zabawy i ćwiczenia mowy, logorytmiczne, oddechowe, gimnastyka aparatu artykulacyjnego;
 • ćwiczenia i zabawy rozwijające motorykę małą i wielką, percepcję wzrokową i słuchową;

8.50 - 9.00

 • prace porządkowe, zabiegi sanitarno - higieniczne, przygotowanie do śniadania;

9.00 - 9.20 - ŚNIADANIE

9.20 - 9.30 

 • zabiegi sanitarno - higieniczne

9.30 - 11.30

 • zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego i planu pracy wychowawczo - dydaktycznej z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci, obejmujące wszystkie obszary edukacyjne;
 • gry i zabawy ruchowe, gimnastyczne, kołowe ze śpiewem, rytmiczne z muzyką;
 • przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze - w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych;
 • wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno - technicznych;
 • tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, praca kompensacyjno - wyrównawcza;
 • prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze;

11.30 - 12.00

 • prace porządkowe, zabiegi sanitarno - higieniczne, przygotowanie do obiadu;

11.30 - 12.00 - OBIAD dla grupy 3-latków

12.00 - 13.20

3 - latki

 • zabiegi sanitarno - higieniczne
 • odpoczynek - leżakowanie, zapewnienie różnych form relaksacji
 • czytanie bajek, wierszy, słuchanie kołysanek, muzyki relaksacyjnej;

12.00 - 12.20 - OBIAD   dla grup 4, 5 i 6 - latków         

12.20 - 12.30

 • zabiegi sanitarno - higieniczne, przygotowanie do zajęć wychowawczo - dydaktycznych, zabaw lub odpoczynku;

12.30 - 13.20

4, 5 i 6 - latki

 • ćwiczenia i zabawy rozwijające motorykę małą i wielką, percepcję wzrokową i słuchową;
 • słuchanie bajek;
 • zapewnienie dzieciom różnych form relaksacji w sali i ogrodzie;
 • tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno - technicznych;

13.20 - 13.30

 • prace porządkowe, zabiegi sanitarno - higieniczne, przygotowanie do podwieczorku;

13.30 - 13.45 - PODWIECZOREK

13.45 - 14.00

 • zabiegi sanitarno - higieniczne;

14.00 - 17.00

 • tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci
 • gry i zabawy ruchowe, zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy muzyczno - ruchowe;
 • zajęcia kompensacyjno - wyrównawcze;
 • tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci;
 • zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela;
 • zabawy integrujące grupę, rozmowy indywidualne,
 • rozchodzenie się dzieci, kontakty z rodzicami;
do góry